Δήμος Λαυρεωτικής: Ανακοίνωση για το επίδομα ενοικίου

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.epidomastegasis.gr) μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου.

Το επίδομα θα δοθεί και αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο εφόσον το μισθωτήριο είναι από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά στους δήμους ή τα κέντρα κοινότητας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΥΑ

• Αν ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου θα πρέπει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυριού.
• Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται το μισθωτήριο συμβόλαιο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
• Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται από 70 έως 210 ευρώ / μήνα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ:
-Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου
-Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες
-Μισθώνουν μέρος της κατοικίας
-Μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Κλειδάριθμοι του TAXISnet
• Πιστοποίηση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου
• Μισθωτήριο συμβόλαιο
• Τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Κέντρου Κοινότητας 2299320228 – 2299320210 και στην Κοινωνική Υπηρεσία 2292026030.

Αρέσει σε %d bloggers: