Δήμος Λαυρεωτικής: Διαψεύδονται κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., άλλη μία φορά!

Έπειτα από δειγματοληψία σε παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής, η ΔΕΥΑΤΗΛ προχώρησε σε εργαστηριακή εξέταση του θαλασσινού νερού από εξειδικευμένο και

Περισσότερα