Ένταξη των μουσείων της Ε.ΜΕ.Λ. στο δίκτυο “ΔΥΑΣ”

Μια σημαντική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής στον χώρο του πολιτισμού, έγινε πρόσφατα από μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία μας προσκάλεσε σε συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «”Απολλωνίς” Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία».

Ειδικότερα, μία από τις δύο συνιστώσες του προγράμματος ”Απολλωνίς” είναι η υποδομή DARIAH-GR/ΔΥΑΣ (Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες), στην οποία συντονιστικό ρόλο έχει η Ακαδημία Αθηνών, και συμμετέχουν το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή DAIAH-EU. Οι σκοποί και οι δράσεις του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο του Δικτύου www.dyas-net.gr.

Το Δίκτυο ΔΥΑΣ συγκρότησε Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών (http://registries.dyas-net.gr/gr), μια δράση που αναδεικνύει την σημαντικότατη πολιτιστική κληρονομιά των φορέων της χώρας και το διασυνδέει με αντίστοιχες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής αποδέχθηκε την πρόσκληση της Ακαδημίας Αθηνών και εντάχθηκε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών και ενέταξε επίσης τις συλλογές των δύο Μουσείων της, του Ορυκτολογικού και του Μουσείου Κεραμικής «ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης», στο Μητρώο Συλλογών του ΔΥΑΣ. Τα οφέλη από αυτές τις εντάξεις είναι πολλαπλά και προφανή: ανάδειξη των δράσεών μας, αύξηση της ορατότητας των συλλογών, συμμετοχή σε ένα δυναμικό ενιαίο πληροφοριακό χώρο, πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής και μέσω αυτής στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις καταχωρήσεις μας στο ΔΥΑΣ βλέπετε στους ιστοχώρους:

ΕΜΕΛ  http://registries.dyas-net.gr/gr/organization/467

Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου

http://registries.dyas-net.gr/gr/search?q=%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85

Μουσείο Κεραμικής Λαυρίου «ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης»

http://registries.dyas-net.gr/gr/search?q=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82

Λαύριο, 30 Ιουνίου 2019

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Αρέσει σε %d bloggers: