Νέο απόκτημα του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου

Ένα σημαντικό νέο απόκτημα εμπλουτίζει την συλλογή που εκτίθεται στο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου. Πρόκειται για το ορυκτό «Χαλκούχο Αδαμίτη με ασβεστίτη» (Cuprian Adamite on Calcite) που προέρχεται από τον μεταλλευτικό τομέα του φρέατος «Χριστιάνα» στην περιοχή της Καμάριζας Λαυρίου. Το ορυκτό αυτό είχε φυγαδευθεί στην Αμερική, όπου βρισκόταν στα χέρια συλλέκτη που το διέθετε προς πώληση.

Η Ε.ΜΕ.Λ., μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Ορυκτολογικού Μουσείου, το αγόρασε και το επαναπάτρισε.
Ο κρύσταλλος του αδαμίτη μεγέθους 3,5 εκ. είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος προερχόμενος από το Λαύριο που εκτίθεται σε Μουσείο, ενώ η αξία του εκτιμάται τεράστια σε σχέση με το σχετικά μικρό κόστος αγοράς.

Λαύριο, 21-8-2019

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Αρέσει σε %d bloggers: