Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διακανονισμού οφειλών έως 31/12/2019

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική

Περισσότερα