Εκπαιδευτικοί του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Λαυρίου στην Ισλανδία

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus KA101 με θέμα Η κριτική αξιολόγηση ως καθοριστικός παράγοντας της αναμόρφωσης του ΑΠ, η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας παρακολούθησε 50 ώρες μαθημάτων στην Ισλανδία.

Τον κύκλο μαθημάτων οργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός φορέας Intercultural Iceland. Θέμα του κύκλου ήταν “Diverse society, diverse classes” και η εκπαίδευση αφορούσε εκμάθηση τεχνικών ομαδοσυνεργατικής και διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς και τεχνικών δημιουργικής αξιολόγησης. Τα μαθήματα δεν ήταν θεωρητικά, αλλά εργαστηριακά, ενώ οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με καθηγητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να γνωρίσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν στις άλλες χώρες, να μοιραστούν προβληματισμούς και να οργανώσουν από κοινού σειρά μαθημάτων με εναλλακτικές τεχνικές προσέγγισης.

Παράλληλα, εξάσκησαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα. Σε συνέχεια αυτής της εμπειρίας οι συνάδελφοι θα επιμορφώσουν τους καθηγητές του σχολείου με τις ίδιες μεθόδους προκειμένου να αναμορφωθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα του συνόλου των μαθημάτων των Εσπερινών. Η επόμενη ομάδα θα αναχωρήσει για Ισλανδία τον Απρίλιο για κύκλο μαθημάτων που αφορά αποκλειστικά την αξιολόγηση.

Αρέσει σε %d bloggers: