Δήμος Λαυρεωτικής: Διευκρίνιση για τα γήπεδα μπάσκετ του Γυμνασίου – Λυκείου Κερατέας

Κακόβουλη και απολύτως ανακριβής είναι η αναφορά του κ. Σύρρου σχετικά με την ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ και τένις, στα σχολεία της Κερατέας, όπου ακολουθήθηκαν οι βέλτιστες τεχνικά λύσεις, οι οποίες βέβαια ήταν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες.

Επισημαίνουμε δύο σημεία:

1. Δεν υπάρχει έργο το οποίο βγαίνει σε δημόσιο διαγωνισμό, όπως το συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν έχει τεχνική μελέτη. Η δε πληρότητα της μελέτης ελέγχεται και εγκρίνεται πάντα από το φορέα χρηματοδότησης.

2. Παράγοντες που επηρέασαν την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου ήταν το ήδη δομημένο περιβάλλον το οποίο προσδιόριζε τα τελικά ύψη επίστρωσης, και αντίστοιχα, τις κλήσεις των επιστρωμένων επιφανειών. Επίσης το ήδη δομημένο περιβάλλον εμπόδιζε την κατασκευή περαιτέρω συστήματος απορροής.

Τα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί, συγκέντρωσης βρόχινων υδάτων, για αυτού του είδους τις κατασκευές, θεωρούνται φυσιολογικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο βάθος νερού, δεν ξεπερνάει σε κανένα σημείο τα 5 mm. Αυτό είναι και το μέγιστο ύψος υψομετρικών διαφορών της διαστρωμένης επιφάνειας.

Το έργο ολοκληρώθηκε, την 31/07/2019. Σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τα Δημόσια Έργα, το έργο διανύει την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, η οποία έχει διάρκεια 15 μηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το έργο ουσιαστικά «δοκιμάζεται», με σκοπό την εμφάνιση και επίλυση, προβλημάτων που δεν ήταν δυνατό να ανιχνευτούν κατά την κατασκευή.

Αρέσει σε %d bloggers: