Πρόκληση για εγγραφή των δημοτών του Δήμου Λαυρεωτικής σε ειδικό κατάλογο για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος  Λαυρεωτικής προκειμένου να συγκροτήσει την νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/19-07-2018), απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους  Δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής που επιθυμούν να συμμετέχουν,  να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης εγγράφως σε ειδικό κατάλογο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό στο Γραφείο Πρωτοκόλλου των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κερατέας, Λαυρεωτικής, μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2019.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και  στον πίνακα ανακοινώσεων των  Δημοτικών Καταστημάτων    Κερατέας, Λαυρεωτικής   του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Υπόδειξη εκπροσώπου για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/19-07-2018),

      απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα Διοικητικά Συμβούλια:

  • Των Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
  • Των Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Τοπικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  • Των Εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα
  • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
  • Των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών
  • Άλλων Οργανώσεων και Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
  • Άλλων Φορέων, Συλλόγων ή Οργανώσεων που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Λαυρεωτικής,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης εγγράφως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου των Δημοτικών   Καταστημάτων  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων Κερατέας, Λαυρεωτικής και Αγ. Κωνσταντίνου,  μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικότερα για την εκπροσώπηση των Διοικητικών Συμβουλίων προτείνεται τακτικό και αναπληρωματικό μέλος.

Αρέσει σε %d bloggers: