Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΕΜΕΛΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής: Ένα μοναδικό απόκτημα του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής συνεχίζει να εμπλουτίζει την συλλογή του με την απόκτηση ενός ακόμα παγκοσμίου κλάσεως (world class) δείγματος.
Αποτελείται από τα ορυκτά «Μιξίτη με Χαλαζία, Χαλκούχο Αδαμίτη και Ατελεστίτη» (Mixite with Quartz, Cuprian Adamite and Atelestite) που προέρχεται από τον μεταλλευτικό τομέα Ιλάριο της Καμάριζας Λαυρίου.

Σύμφωνα με την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα Μιξίτη – εκ των σαράντα (40) χαρακτηρισμένων world class – που ανακαλύφθηκαν στην Λαυρεωτική το 1999 και πλέον κοσμεί την έκθεση του Μουσείου. Τέτοιου είδους δείγματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης του γεωλογικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Λαυρεωτικής γης.

Λαύριο, 7-2-2020

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής