Δήμος Λαυρεωτικής: Ανακοίνωση για τη διόρθωση τετραγωνικών

Αγαπητοί δημότες,

σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με αριθμό Α 204/13.12.2019 ο νόμος 4647/19 με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του σχετικού νόμου, προβλέπεται ότι: «2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.»

Επομένως σύμφωνα με το νόμο αλλά και τη σχετική αιτιολογική έκθεση αυτού, η ρύθμιση καλύπτει όλες τις περιπτώσεις ακινήτων (κτίσματα-οικόπεδα) ηλεκτροδοτούμενων ή μη που είτε είχαν δηλωθεί ελλιπώς (ανακριβής δήλωση) είτε δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο δήμο μας (αρχική δήλωση).

Όπως είναι γνωστό, με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που προέκυπτε διαφορά στα ήδη δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα χρέωσης ή διαπιστωνόταν μη δηλωμένο ακίνητο, οι δημότες θα αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις επί των αναλογούντων φόρων και τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους με τα αναλογούντα πρόστιμα.

Καλείστε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει ως διορία την 31.3.2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησία σας με τον Δήμο.

Οι ανωτέρω δηλώσεις, μπορούν να υποβάλλονται είτε στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του δήμου, τμήμα εσόδων, είτε προς δική σας διευκόλυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ , όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

Ζαγουρής Χαράλαμπος               Δημήτρης Λουκάς
Αντιδήμαρχος Οικονομικών          Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Αρέσει σε %d bloggers: