Η Χορωδία Λαυρίου με τη βοήθεια της τεχνολογίας ψάλλει τον Σταυρικό Ύμνο “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”

Η Χορωδία Λαυρίου,με τη βοήθεια της τεχνολογίας,ψάλλει τον Σταυρικό Ύμνο ” Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ” . Καλή Ανάσταση !!!!

Περισσότερα