ΕΠΑΛ Λαυρίου: Ενημέρωση για το νέο Πολυνομοσχέδιο και τις εγγραφές

Αγαπητοί μας μαθητές, γονείς και κηδεμόνες,

Το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εν μέσω  πανδημίας, αναμένεται να έχει ολέθριες συνέπειες για τους μαθητές και τις οικογένειες τους και αποτελεί ισχυρότατο χτύπημα στο δημόσιο σχολείο στερώντας από μεγάλη μερίδα μαθητών τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν ένα πτυχίο ή μία δεύτερη ειδικότητα, αλλά και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, βάζοντας όριο ηλικίας εγγραφής στα ΕΠΑΛ τα 17 έτη.

Συγκεκριμένα, αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα ήταν:

(Ν.4186/13 ΑΡ. 7)

«Παρ. 2: Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α’ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατώτερης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του παρόντος νόμου δύνανται να εγγράφονται: α) στη Β΄ τάξη σε άλλο τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ή β) στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες και οι εγγραφές των αποφοίτων και των μαθητών προηγούμενων τύπων σχολικών μονάδων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 και ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/2013).»

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος απόφοιτος είτε του Γυμνασίου είτε ισότιμης κατώτατης σχολής είτε του ΕΠΑΛ είτε του Γενικού Λυκείου ήθελε να εγγραφεί σε ημερήσιο ΕΠΑΛ για να αποκτήσει δωρεάν μία ειδικότητα και να διεκδικήσει την είσοδο του στο Πανεπιστήμιο μέσα από Πανελλήνιες εξετάσεις, μπορούσε να το κάνει ανεξάρτητα από την ηλικία του.  Επιπλέον κάποιος απόφοιτος του ΕΠΑΛ μπορούσε να επανεγγραφεί σε αυτό και να αποκτήσει δωρεάν μία δεύτερη ειδικότητα επίσης ανεξάρτητα από την ηλικία του. 

Στην περίπτωση που το πολυνομοσχέδιο τελικά ψηφιστεί:

Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής: Στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α’, Β’ και Γ’ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου έως δεκαεπτά (17) ετών. Στη Β’ τάξη εγγράφονται ή μετεγγράφονται αντιστοίχως οι προαγόμενοι από την Α’ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου καθώς και οι μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου έως δεκαεπτά (17) ετών. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να μετεγγραφούν στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είναι πάνω από 17 ετών, θέλει να αποκτήσει δωρεάν ειδικότητα και να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ πλέον να εγγραφεί στο Ημερήσιο ΕΠΑΛ. Θα μπορεί να εγγραφεί μόνο σε Εσπερινό. Όμως δυστυχώς, τα Εσπερινά ΕΠΑΛ είναι πάρα πολύ λίγα και επιπλέον βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν είναι εύκολη η πρόσβαση για όλους (συγκεκριμένα το πιο κοντινό στο Λαύριο βρίσκεται στο Κορωπί). Επίσης για να μπορεί κάποιος να γραφτεί στα Εσπερινά ΕΠΑΛ θα πρέπει να είναι εργαζόμενος και να δηλώνεται κανονικά από τον εργοδότη του, κάτι που δυστυχώς συχνά δε συμβαίνει. Συνεπώς, αν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, πολλοί άνθρωποι άνω των 17 ετών θα χάσουν οριστικά τη δυνατότητα που είχαν ως τώρα εντελώς δωρεάν μέσα από τα ημερήσια ΕΠΑΛ :

  • να πάρουν απολυτήριο λυκείου, (αν δεν έχουν), αποκτώντας ταυτόχρονα μία ειδικότητα και το δικαίωμα να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε σχολές της ειδικότητας τους.
  • να πάρουν μία πρώτη ειδικότητα , αν έχουν αποφοιτήσει από Γενικό Λύκειο και να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε σχολές της ειδικότητας τους.
  • να πάρουν μία δεύτερη ειδικότητα, σε περίπτωση που έχουν ήδη αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ και να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε σχολές της ειδικότητας τους.

Το μέχρι τώρα ισχύον πλαίσιο έδινε σε ανθρώπους που είχαν τελειώσει το Γυμνάσιο ή κάποια αντίστοιχης βαθμίδας τεχνική σχολή τη δυνατότητα να πάρουν απολυτήριο, να αποκτήσουν μια ειδικότητα στο σχολείο μας και να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Επίσης έδινε την ευκαιρία σε απόφοιτους Γενικών Λυκείων ή άλλων ΕΠΑΛ αλλά ακόμα και στους παλιούς μας μαθητές τη δυνατότητα να γραφτούν στο σχολείο μας και να πάρουν μία δεύτερη ειδικότητα και να δώσουν επίσης  πανελλαδικές εξετάσεις και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Είχαμε έτσι τη χαρά να έχουμε ανάμεσα μας και μεγαλύτερους μαθητές, ακόμα και ήδη εργαζόμενους, ή ανθρώπους με οικογένειες οι οποίοι κάθονταν στα θρανία μας, διεκδικώντας εντελώς δωρεάν μέσα από το δημόσιο σχολείο κάτι καλύτερο για τους εαυτούς τους και τις οικογένειες τους, οι οποίοι λειτουργούσαν ως θετικό πρότυπο στη συντριπτική πλειοψηφία τους για τους μικρότερους συμμαθητές τους.

Συνεπώς, συνοψίζοντας:

  • Εν μέσω πανδημίας  πλήττεται  το δημόσιο  σχολείο και  μάλιστα  το επαγγελματικό  Λύκειο που  δίνει διέξοδο  σε  πολλούς μαθητές  ή και  ενήλικες  να αποκτήσουν  απολυτήριο και  πτυχίο  και να  έχουν πρόσβαση  στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση.
  • Τα συγκεκριμένα άρθρα στερούν από τους μαθητές να βρουν επαγγελματικές  διεξόδους και ουσιαστικά  τους οδηγούν  στην ανεργία  ή σε  εξευτελιστικούς  μισθούς και συνθήκες εργασίας.
  • Αντιδρούμε όλοι μαζί συντονισμένα και ζητούμε άμεση κατάργηση των συγκεκριμένων      άρθρων που εμποδίζουν την πρόσβαση  στο  δημόσιο δωρεάν σχολείο και το αναφαίρετο δικαίωμα σε μία καλύτερη ζωή. Το χρωστάμε στους εαυτούς και τις οικογένειες μας.

Πρέπει όλοι μπούμε στις παρακάτω διευθύνσεις (προσοχή!! ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ):

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5082  και http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5081

να πατήσουμε το: πάνω δεξιά (προσοχή!!!, τελική ημερομηνία σχολιασμού μέχρι 6/5 στις 08:00 πμ.) , και να γράψουμε ότι διαφωνούμε με τα συγκεκριμένα άρθρα αναφέροντας, αν θέλετε, τους λόγους που σας εκθέσαμε προηγουμένως.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι στο χέρι όλων μας,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ, να το σταματήσουμε!!

Σε μια κοινωνία που οι ευκαιρίες για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων πρέπει να αυξάνονται, ώστε οι πολίτες της να έχουν περισσότερα προσόντα για εύρεση
εργασίας, δεν πρέπει να αφήνουμε οποιονδήποτε να τις μειώνει!!!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου

Αρέσει σε %d bloggers: