“Ενότητα – Δημιουργία”: Περιβαλλοντικός νόμος και οικιστικές πυκνώσεις

Ψηφίστηκε ο Περιβαλλοντικός Νόμος 4685/2020, ο οποίος έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις σε ότι έχει σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον. Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος αλλάζει τα πάντα αναφορικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τις προστατευόμενες περιοχές, τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες και τον χαρακτηρισμό των Οικιστικών Πυκνώσεων (όρια Οικισμών με ιώδες περίγραμμα), καθώς επίσης φέρνει αλλαγές στη διαχείριση των οικοδομικών και των αστικών αποβλήτων.

Αναφορικά με την επίλυση του θέματος των Οικιστικών Πυκνώσεων, δηλαδή των κατοικιών μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις, μετά και την υπ’ αριθμ. 685/2019 απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την προηγούμενη προσπάθεια επίλυσής του, ο Νόμος δίνει κατ’ αρχήν την δυνατότητα της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση μόνο των κατοικιών και των κατασκευών που τις συνοδεύουν, για χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί με Προεδρικό Διάταγμα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη, υπό πολλές όμως προϋποθέσεις και κατόπιν έκδοσης μίας σειράς Υπουργικών Αποφάσεων και ενεργειών εκ μέρους των αρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο νέος Νόμος δεν θα εφαρμοστεί αύριο το πρωί.
Καταρχήν θα γίνει υποχρεωτικά η ανάρτηση των δασικών χαρτών στον Δήμο Λαυρεωτικής, στους οποίους θα περιλαμβάνονται και οι εν λόγω εκτάσεις των Οικισμών που συγκροτούν Οικιστικές πυκνώσεις, θα υποβληθούν κατά των δασικών χαρτών αντιρρήσεις από τους πολίτες, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, θα ανατεθεί σε μελετητή και θα συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη στα διοικητικά όρια της Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής στην οποία θα καταγραφεί η δόμηση εντός των εκτάσεων αυτών και, μεταξύ άλλων, θα εξετάζεται η αναγκαιότητα άμεσης κατεδάφισής των αυθαίρετων κατασκευών και θα αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησής τους.

Και μετά από όλα αυτά, θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο θα καθορισθούν τελικά οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις, τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής σε αυτές των οικιών και, ιδίως, ο βαθμός στον οποίον η προσωρινή εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση δεν προκαλεί βλάβη στα δασικά οικοσυστήματα, ιδίως σε συνδυασμό με μέτρα αντιστάθμισης, ο χρόνος της προσωρινής εξαίρεσης των οικιών από την κατεδάφιση, ο υπολογισμός του προστίμου και οι κυρώσεις επί των οικιών που δεν θα υπαχθούν στην ρύθμιση.

Στο σημείο όμως αυτό παραμονεύει ο «κίνδυνος» του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο επεξεργάζεται και εκφέρει γνώμη επί του Π.Δ..

Υπενθυμίζω ότι το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές και τις 2 πρόσφατες προσπάθειες επίλυσης του θέματος των οικιστικών πυκνώσεων και του αποχαρακτηρισμού του δημόσιου δασικού χαρακτήρα αυτών.

Μάλιστα το ΣτΕ με δύο νέες πρόσφατες αποφάσεις του, δίνει για άλλη μία φορά το «στίγμα του» και εμμένει στην θέση του αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων του δημοσίου στις δημόσιες και δασικές εκτάσεις.

Πρόκειται για την απόφαση του ΣτΕ (709/2020), που βάζει «τέλος» στην εξαγορά δημοσίων εκτάσεων από ιδιώτες και η οποία ακυρώνει τον ν. 4061/2012 και την απόφαση του ΣτΕ (710/2020), που έκρινε αντισυνταγματική την νομοθετική ρύθμιση του 2017 για την εξαγορά καταπατημένων και εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων από αγρότες που τις καλλιεργούν.

Η κάθε μία από τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ και συνδυαστικά μεταξύ τους, προκαλούν μεγάλες ανατροπές στις ακολουθούμενες διαδικασίες ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών, στις νέες πρωτοβουλίες τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, όπως η εν λόγω ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων, καθώς και στις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε δασικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης.

Επομένως δεν είναι ώρα για τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς, γιατί ουσιαστικά τίποτα ακόμα δεν έχει επιλυθεί οριστικά, ούτε έλαβε τέλος η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» των 11.500 ιδιοκτητών κατοικιών στους Οικισμούς του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως δηλώνει σε πανηγυρικό τόνο ο δήμαρχος κ. Δ. Λουκάς.

Ούτε φυσικά πέτυχε ο ίδιος, όπως διατυμπανίζει, τον συμψηφισμό των ποσών των προστίμων που έχουν καταβληθεί για τα ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί βάσει των νόμων περί αυθαιρέτων, με το ειδικό πρόστιμο των οικιστικών πυκνώσεων.
Αυτό ήταν πανελλαδικό πάγιο αίτημα προς το Υ.Π.ΕΝ., του Τ.Ε.Ε., των Συλλόγων Μηχανικών και Τοπογράφων, Συλλογικοτήτων και Φορέων από όλη την χώρα.

Θα ήταν καλύτερα λοιπόν αντί ο κ. Λουκάς να πανηγυρίζει για ένα θέμα που, εξ αντικειμένου, δεν γνωρίζει και για το οποίο έχει εργαστεί ελάχιστα, να ενεργοποιήσει και να συγκαλέσει την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, όπως πολλές φορές του έχει ζητήσει η παράταξή μας ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, με την συμμετοχή προσώπων νομικά και τεχνικά καταρτισμένων, ώστε να συντάξουμε και να υποβάλλουμε για τον Δήμο μας, στο Υ.Π.ΕΝ, προτάσεις τεχνικά και νομικά τεκμηριωμένες προς υποστήριξη της ένταξης των Οικισμών του Δήμου μας και κατ’ επέκταση όλων των κατοικιών αυτών, στην νομοθετική ρύθμιση των οικιστικών πυκνώσεων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Πρόεδρος της οποίας είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, παρουσιάζει μηδαμινό έργο, το φτωχότερο ίσως έργο από όλες τις αντίστοιχες Επιτροπές των Δήμων της χώρας.

Η Επικεφαλής της Παράταξης
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ

Αρέσει σε %d bloggers: