Δήμος Λαυρεωτικής: Κακή Θάλασσα – όταν τελειώσουν οι εργασίες θα είναι ένα κόσμημα!

Αντιδήμαρχοι Πάλλη Δήμητρα & Ζαγουρής Χαράλαμπος: Κακή Θάλασσα, όταν τελειώσουν οι εργασίες θα είναι ένα κόσμημα!

Περισσότερα