Κοινοτικό Συμβούλιο Κερατέας: Ανάρτηση απόφασης για τις Ανεμογεννήτριες

Ο κ. Πρόεδρος αρχικά ενημέρωσε σχετικά με τη διαδημοτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Σαρωνικού και έκανε μια σύντομη αναφορά στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις 27.4.2020, καθώς και στις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Δήμος Σαρωνικού. Επίσης έκανε αναφορά σε έγγραφα που κατετέθησαν την ώρα της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής κ. Αδάμη Ιωάννη, τα οποία θα μελετηθούν από τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Μυλωνάς Αντώνιος, ο οποίος δήλωσε υπέρμαχος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό για το θέμα από το 2007 και επισήμανε ότι δεν δύναται ο Δήμος Λαυρεωτικής να αποφασίζει για μεγάλα έργα, όπως το συγκεκριμένο, αλλά δύναται να προσφύγει με κάθε πρόσφορο μέσο στους αρμόδιους φορείς. Επίσης, θεωρεί πως οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι ότι για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια αντίδρασης θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες και για τους ίδιους αλλά και για το Δήμο και δήλωσε ότι αντιτίθεται σε οποιουδήποτε είδους κινητοποίηση. Τέλος, κατέθεσε έγγραφα προκειμένου να μελετηθούν από τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα α) την απόφαση του ΣτΕ του 2017 κατά της προσφυγής του Δήμου για τις ανεμογεννήτριες και β) το χάρτη του ειδικού χωροταξικού σχεδίου του 2008 όπου αποτυπώνονται οι χρήσεις γης και στο οποίο αναφέρεται ότι δύναται στο Πάνειο Όρος μεταξύ άλλων και η εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Λιούμης Κωνσταντίνος δήλωσε ότι το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες στο συγκεκριμένο θέμα είναι κυρίως το αισθητικό και δήλωσε κι εκείνος ενάντιος σε οποιουδήποτε είδους κινητοποίηση.

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Χατζηδιαμαντής Γεώργιος πρότεινε ανοιχτή συνάντηση – ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να διαμορφώσουν οι ίδιοι άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια το Κοινοτικό Συμβούλιο Κερατέας, ως οφείλει, θα πρέπει να λάβει απόφαση σύμφωνα με τις απόψεις που θα διαμορφωθούν. Ο ίδιος τάχθηκε κατά του συγκεκριμένου έργου.

Έπειτα η Κοινοτική Σύμβουλος κ. Λιάπη Σταματίνα επισήμανε ότι η αποτελεσματικότερη λύση στο αναφερόμενο θέμα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκμετάλλευσης του Πανείου Όρους που θα υλοποιηθεί από το Δήμο Λαυρεωτικής.

    Ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Σταμάτιος αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έχουν παρθεί από τα Κοινοτικά Συμβούλια Λαυρεωτικής και Καλυβίων, καθώς και από τα Δημοτικά Συμβούλια Λαυρεωτικής και Σαρωνικού αντίστοιχα, με τις οποίες οι διοικήσεις των δύο Δήμων αντιτίθενται στην υλοποίηση της χωροθέτησης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος. Επομένως, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να υποστηριχθούν σύσσωμα μέχρι τέλους.

Στη συνέχεια πρότεινε μια σειρά ενεργειών στις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να προβεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Κερατέας και εν γένει ο Δήμος Λαυρεωτικής:

 1. Αίτημα στον Δήμο Λαυρεωτικής για άμεση σύγκληση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για να μοιραστούν σε όλους τους δημότες.
 3. Κατασκευή πανό στο πνεύμα των αποφάσεων που έχουν παρθεί από τα Κοινοτικά Συμβούλια Κερατέας και Καλυβίων, καθώς και από τα Δημοτικά Συμβούλια Λαυρεωτικής και Σαρωνικού αντίστοιχα και τοποθέτηση στις εισόδους της πόλης.
 4. Άμεση  ενημέρωση των εκπροσώπων των πολιτιστικών  – αθλητικών φορέων της πόλης, με συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο.
 5. Διερεύνηση και επαναπροώθηση στο ΓΕΑ ενός ολοκληρωμένου δημοτικού σχεδίου εκμετάλλευσης του ανενεργού στρατοπέδου στη κορυφή του Πανείου Όρους,  για να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Λαυρεωτικής σαν χώρος αναψυχής.
 6. Ενημέρωση των βουλευτών της περιοχής για να συμβάλλουν στην αποτροπή του έργου και διοργάνωση συνάντησης ενημέρωσης τους.
 7. Οργάνωση συμβολικής πεζοπορίας στα μονοπάτια του Πανείου Όρους και ενέργειες για διάνοιξη και επαναχρησιμοποίηση  τους.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερατέας

Μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσοι ζήτησαν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας και προχωρά σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και συγκεκριμένα:

 1. Αίτημα στον Δήμο Λαυρεωτικής για άμεση σύγκληση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για να μοιραστούν σε όλους τους δημότες.
 3. Κατασκευή πανό στο πνεύμα των αποφάσεων που έχουν παρθεί από τα Κοινοτικά Συμβούλια Κερατέας και Καλυβίων, καθώς και από τα Δημοτικά Συμβούλια Λαυρεωτικής και Σαρωνικού αντίστοιχα και τοποθέτηση στις εισόδους της πόλης.
 4. Άμεση  ενημέρωση των εκπροσώπων των πολιτιστικών – αθλητικών φορέων της πόλης, με συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο.
 5. Διερεύνηση και επαναπροώθηση στο ΓΕΑ ενός ολοκληρωμένου δημοτικού σχεδίου εκμετάλλευσης του ανενεργού στρατοπέδου στη κορυφή του Πανείου Όρους,  για να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Λαυρεωτικής σαν χώρος αναψυχής.
 6. Ενημέρωση των βουλευτών της περιοχής για να συμβάλλουν στην αποτροπή του έργου και διοργάνωση συνάντησης ενημέρωσης τους.
 7. Οργάνωση συμβολικής πεζοπορίας στα μονοπάτια του Πανείου Όρους και ενέργειες για διάνοιξη και επαναχρησιμοποίηση  τους.

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ. Μυλωνάς Αντώνιος και κ. Λιούμης Κωνσταντίνος μειοψηφούν ως προς τη δημιουργία πανό και φυλλαδίων που θα εκφράζουν τις θέσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου κατά της χωροθέτησης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος.

Ο Πρόεδρος:  Απόστολος Ζορμπάς

Τα μέλη

Αρέσει σε %d bloggers: