Ανακοίνωση των Κοινοτικών Συμβούλων Κερατεας Λιούμη Κ. & Μυλωνά Α.

Για τον λόγο ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου της Κερατέας διαχωρίσαμε εν μέρη την θέση μας ως προς την απόφαση που αφορούσε την  δρομολόγηση ενεργειών αναφορικά με το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος, νιώθουμε την υποχρέωση να αναφερθούμε στο σκεπτικό μας καθώς μέσω της απόφασης που γράφτηκε περιληπτικά δεν είναι εφικτή η αποτύπωση της συζήτησης όπως έγινε αλλά και η ανάπτυξη των θέσεων μας.

Ως κοινοτικοί σύμβουλοι οφείλουμε να εκφράσουμε άποψη αφού προηγουμένως διερευνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το θέμα της συζήτησης.

Για αυτό είναι πολύ σημαντικό πριν προβούμε σε αποφάσεις και ενέργειες να έχουμε στην διάθεσή μας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε θέμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση τρία είναι τα βασικά ερωτήματα κατά την άποψη μας.

 1. Που βρισκόμαστε σχετικά με την πρόοδο των αδειοδοτήσεων αυτών των έργων, τι ενέργειες έχουν γίνει έως σήμερα και ποια τα αποτελέσματά τους.
 2. Ποια τα πλεονεκτήματα από μια τέτοια εγκατάσταση α) για τον δήμο μας β) για το δημόσιο συμφέρον και ποια τα μειονεκτήματα.
 3. Η άποψη των δημοτών ποια είναι;

Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε πως είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι Α.Π.Ε. είναι πλέον πραγματικότητα και ανάγκη στην εποχή μας και οφείλουμε να εξοικειωθούμε με την ιδέα αυτή.

Στο Πάνειο Όρος παρουσιάζεται να έχουν αδειοδοτηθεί δύο εταιρείες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, η μια για 18 ανεμογεννήτριες και η άλλη για μια πιλοτική όπως αναφέρεται ανεμογεννήτρια. Για την δεύτερη εταιρεία εκδόθηκε πρόσφατα οικοδομική άδεια και επιχείρησε να ξεκινήσει εργασίες με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή και αναστολή μετά από παρέμβαση των δήμων.

Οι προβαλλόμενοι λόγοι ,όπως γνωστοποίησε το γραφείο τύπου του Δήμου Σαρωνικού είναι τέσσερεις:

 1. Έλλειψη δικαιολογητικών κατά την έκδοση της άδειας δόμησης
 2. Παράβαση των Διοικητικών ορίων των Δήμων
 3. .Παράβαση των ορεινών όγκων (ΦΕΚ 121δ/2003)
 4. Παραβίαση αναδασωτέας περιοχής

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε η χωροθέτηση έχει στηριχθεί πάνω στο ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό που νομοθετήθηκε το 2008 (ΦΕΚ 2464/2008) και προβλέπει ότι κατά προτεραιότητα στην Αττική αιολικά πάρκα μπορούν να κατασκευαστούν στα βουνά της Πάστρας, του Πάνειου, σε τμήμα του Λαυρεωτικού Ολύμπου και στην περιοχή Μερέντα Μεσογείων.

Το ειδικό χωροταξικό σχέδιο αποτυπώνει τις χρήσεις γης και υπερτερεί της ΖΟΕ ορεινών όγκων του 2003 (ΦΕΚ 121δ/2003) που παρείχε τότε μια προσωρινή προστασία. Επίσης στην παράγραφο 26 του ίδιου ΦΕΚ προβλέπεται η υποχρέωση από τον εγκαταστάτη του αιολικού πάρκου για αποκατάσταση με δικές του δαπάνες μεριμνώντας για την αποξήλωση, απομάκρυνση εγκαταστάσεων και επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι οι τότε Δήμοι Κερατέας και Καλυβιων είχαν γνωμοδοτήσει για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ, με το κοινό έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.2053/1.3.2007, έγγραφο που στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ πήρε αριθμ. Πρωτοκόλλου 12876/23.3.2007. Άρα ήταν ενήμεροι της διαδικασίας συντάξεως του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου. Όμως όταν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή.

Η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από το 2004 και έκτοτε τα δημοτικά συμβούλια παίρνουν αποφάσεις εναντίωσης χωρίς βέβαια να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα πλέον της έκφρασης της βούλησής τους.

Επιπλέον κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών έχουν γίνει πολλές προσφυγές από πλευράς δήμων με αρνητικά αποτελέσματα και με κυριότερη την απόρριψη, το 2018, από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (ΣΤΕ) της προσφυγής που έκανε ο Δήμος Λαυρεωτικής το 2011 την οποία και προσκομίσαμε στο συμβούλιο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ η ενδικοφανης προσφυγή του Δήμου ήταν εκπρόθεσμη το δικαστήριο την θεώρησε εμπρόθεσμη και δίκασε την ουσια. Και ενώ το ζήτημα των Ορεινών Όγκων δεν προβαλλόταν από το δικόγραφο κατά το σκεπτικό το δικαστήριο αναφέρθηκε αιτιολογημένα στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

Έτσι ως προς τους λόγους 3 και 4 που προβάλλονται από τον Δήμο Σαρωνικού τα ζητήματα αυτά έχουν επιλυθεί με την 2579/2018 απόφαση του Ε τμήματος.

Τονίσαμε στη συνεδρίαση πως το θέμα κατά την γνώμη μας είναι ξεκάθαρα πολιτικής φύσεως, έχει να κάνει την χωροθέτηση των επιτρεπόμενων για τέτοια έργα θέσεων στην Αττική και εκεί οφείλουμε να εστιάσουμε.

Οι προτάσεις μας ως κοινοτικοί σύμβουλοι είναι:

 1. Να διερευνηθεί η νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των έργων μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών και να γίνει μια πλήρης και σφαιρική ενημέρωση στους δημότες περί των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αιολικών πάρκων αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πρόοδο των αδειοδοτήσεων των έργων και τα αποτελέσματα των προσφυγών που έχουν γίνει έως σήμερα.
 2. Να κληθούν οι βουλευτές και οι τοπικές οργανώσεις των κομμάτων να πάρουν θέση ώστε να γίνουν ενέργειες πολιτικής επίλυσης του θέματος της χωροθέτησης.
 3. Να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανασταλεί η έναρξη εργασιών έως ώστε να πραγματοποιηθούν οι προηγούμενες δύο ενέργειες.
 4. Να μην γίνει προτροπή για συμμετοχή των πολιτών σε κινητοποιήσεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση με την Ελληνική Αστυνομία και την Δικαιοσύνη.
 5. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συσχέτιση με τον αγώνα που έδωσε η περιοχή μας κατά της εγκατάστασης των ΧΥΤΑ το 2010 είναι άστοχη και μη συγκρίσιμη.

Η κάθε περίπτωση έχει την δική της βαρύτητα, για άλλους μεγαλύτερη για άλλους μικρότερη. Όλες οι απόψεις οφείλουν να είναι σεβαστές.

6.Μέριμνά μας είναι βέβαια η διαφύλαξη τους φυσικού μας πλούτου και του περιβάλλοντος αλλά πρωτίστως είναι ασφάλεια των πολιτών και η τοπική ειρήνη.

Στην περίπτωση που δεν ευοδωθεί πολιτική η θεσμική λύση για ένα τέτοιο θέμα που αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τις οποίες η πλειοψηφία θεωρούμε πως έχει θετική γνώμη, δεν νοείται κατά την άποψη μας να διακινδυνεύσει η ακεραιότητα των δημοτών η να βρεθούν υπόλογοι στην δικαιοσύνη πολίτες αλλά και ο δήμος.

Η δημοτική αρχή, το δημοτικό συμβούλιο καθώς και το κοινοτικό συμβούλιο οφείλουν να το διαφυλάξουν αυτό.

Συνεπώς σύμφωνα με το σκεπτικό μας είμαστε αντίθετοι σε κινητοποιήσεις που δεν έχουν ειρηνικό χαρακτήρα ενώ από τις ενέργειες που πρότεινε το κοινοτικό συμβούλιο διαφωνήσαμε μόνο σε ότι αφορά την μονομερή προώθηση θέσεων κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω φυλλαδίων και πανό.

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε από την Ρ.Α.Ε., θα θέλαμε να παραθέσουμε σε λίγες γραμμές ορισμένα στοιχεία για τα θετικά και τα αρνητικά της αιολικής ενέργειας όπως αυτά παρουσιάζονται σήμερα σε επίσημες μελέτες για να μπορεί ο καθένας να κρίνει:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 1. Το «καύσιμο»  είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν,
 2. Δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και έτσι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. η χρήση μιας ανεμογεννήτριας 600KW, σε κανονικές συνθήκες αποτρέπει την ελευθέρωση 1200 τόνων CO2 ετησίως που θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον αν χρησιμοποιείτο άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

3.Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας

4.Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χώρων, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.

 1. Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και την συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής (20-30 χρόνια).
 2. Η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια.
 3. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι αισθητά αθόρυβες. Το επίπεδο της έντασης του ήχου σε απόσταση 40 μέτρων από μια ανεμογεννήτρια είναι 50 – 60 db(A), που είναι αντίστοιχο με την ένταση μιας συζήτησης. Δεδομένης δε της απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης των ανεμογεννητριών από γειτονικούς οικισμούς το επίπεδο αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο, της τάξης των 30 db(A) περίπου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου ενός ήσυχου καθιστικού.
 4. Η αιολική ενέργεια πάνω από όλα έχει φέρει έναν άνεμο αλλαγής στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας.
 5. Συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό προς εκμετάλλευση και είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά το Ηνωμένο βασίλειο και την Ιρλανδία
 6. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 4513/18) δυνατότητα δημιουργίας  ενεργειακής κοινότητας διαμέσω τοπικών αστικών συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ)

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι η κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου δεν επιφέρει αισθητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης.

Πέντε (5) είναι, κυρίως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τοπικής κλίμακας ,που αναφέρονται (εικάζονται τις περισσότερες φορές) ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων εμπορικής κλίμακας :

 1. η οπτική όχληση,

2, η κατασκευαστική επέμβαση / αλλοίωση του χαρακτήρα και της λειτουργίας μιας περιοχής (π.χ. μιας δασικής έκτασης),

 1. ο θόρυβος,
 2. οι τηλεπικοινωνίες και
 3. η ασφάλεια του προσωπικού, το οποίο εργάζεται στις ανεμογεννήτριες.

Για να αποφασιστεί αν θα αδειοδοτηθεί ένα αιολικό πάρκο γίνεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον έτσι ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου να είναι βραχυπρόθεσμες και αντιμετωπίσιμες.

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κερατέας
Κωνσταντίνος Λιούμης – Φαρμακοποιός
Αντώνης Μυλωνάς – Χημικός

Αρέσει σε %d bloggers: