Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
Μεσόγεια-Ανατ.ΑττικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Σαρωνικού: Παράταση της αναστολής εκτέλεσης της άδειας για την ανεμογεννήτρια στο Πάνειο Όρος

Σε συνέχεια των νομικών ενεργειών στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα ο Δήμος Σαρωνικού για την αποτροπή της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος, στις 27/7 κατέθεσε α) πρόσθετους λόγους ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 115893/24-4-2020 οικοδομικής άδειας της ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου ανεμογεννήτριας της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ και β) νέα αίτηση αναστολής κατά του ίδιου έργου, λαμβάνοντας παράταση της αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας μέχρι την εκδίκαση της αίτησης τον Σεπτέμβριο.

Οι πρόσθετοι λόγοι συνίστανται στο γεγονός ότι η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ έλαβε έγκριση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής για «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Σταθμό (μόνο μια ανεμογεννήτρια) ισχύος 0,8 MW ενώ σε δεύτερο χρόνο (10-9-2019) πήρε έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για ισχύ 1 MW. Επομένως, η εταιρεία όφειλε να υποβάλλει Αίτηση Τροποποίησης άδειας εγκατάστασης προσκομίζοντας και τροποποίηση των στοιχείων που προβλέπονται στην άδεια εγκατάστασης (έγκριση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, οριστική προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ κλπ), ωστόσο δεν συμμορφώθηκε με αυτήν της την υποχρέωση.

Καλούμε όλους τους υπευθύνους και την εταιρεία να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τη βούληση των δημοτικών αρχών που με ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων τάσσονται κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και να σταματήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

%d