Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου προσβλέπει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ανακοίνωσε την αδειοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενός σημαντικού έργου για τις υποδομές του Λιμένος Λαυρίου.

Το έργο «Αντικατάσταση – Διαπλάτυνση Γεφυρωμάτων μεταξύ Ναυδέτων επί πασσάλων των Finger Piers στον Λιμένα Λαυρίου» είναι πλέον αδειοδοτημένο από το ΥΝΑΝΠ, ενώ ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. έχει ολοκληρώσει όλες τις μελέτες και πλέον είναι στην ευχέρεια της διοίκησης του Οργανισμού να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η σχετική αδειοδότηση και η ολοκλήρωση των μελετών αποτελούν ένα σημαντικό asset για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. , που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Λιμένος Λαυρίου στην αγορά της Κρουαζιέρας.

Φωτό: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

https://www.naftikachronika.gr

Αρέσει σε %d bloggers: