Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής: Η Απόφαση του ΥΠΠΟΑ για τη Γαλλική Σκάλα αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υπάρχουν και θετικά νέα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίευσε την απόφασή του στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (646687/20-1-2021, ΑΔΑ: ΨΚΟΨ4653Π4-ΨΨΤ) για την έγκριση της προμελέτης αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας στο λιμάνι του Λαυρίου, κηρυγμένο τεχνικό μνημείο, από τα σπουδαιότερα της  χώρας μας.

Η επιστημονική αρτιότητα της προμελέτης, πρωτότυπης, πρότυπης και πρωτοποριακής στην Ελλάδα, που εκπόνησε μια στρατιά επιστημόνων των περισσότερων ειδικοτήτων του ΕΜΠ, ήταν ο όρος, η αναγκαία επιστημονική συνθήκη για την παραπάνω έγκριση. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος των κ. Ν. Μπελαβίλα, καθηγητή του ΕΜΠ και συντονιστή της παραπάνω εργασίας, 750 και πλέον σελίδων,και της κ. Α. Ανδρουλιδάκη, προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού,  για την τελική έγκριση και τάχιστη δημοσίευση της απόφασης. Η συνεργασία τού ΕΜΠ, του Δήμου Λαυρεωτικής, του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, και της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής  ήταν εξαιρετική και έφερε τα παραπάνω απτά αποτελέσματα, όπως αναγνωρίσθηκε δημόσια από τον καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Ν. Μπελαβίλα.

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, όπως και για τη σωτηρία και ανάδειξη όλων των αρχαίων και νεωτέρων μνημείων της περιοχής μας, έχει τεράστια συμβολή με τις συνεχείς παρεμβάσεις της, λειτουργεί σαν η άγρυπνη συνείδηση του πολιτισμού της Λαυρεωτικής. Ειδικά για τη Γαλλική Σκάλα, αυτό το εμβληματικό μνημείο της Λαυρεωτικής, εγγεγραμμένο στην ψυχή και τον νου των Λαυριωτών, έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τα παραπάνω εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, και όχι μόνον, στην εν λόγω πλειάδα των επιστημόνων για την εκπόνηση της προμελέτης συμμετέσχον ειδικοί επιστήμονες, του Συλλόγου μας, αμισθί.

Το επόμενο βήμα: Χρειάζεται και πάλι η συνεργασία των παραπάνω φορέων για το κοινό καλό, που όταν υπάρχει, όχι μόνον η Λαυρεωτική, αλλά η χώρα μας, πάει μπροστά· δηλαδή η ένταξη αυτού καθ’  εαυτού του έργου της αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας σε χρηματοδότηση, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες και να αποδοθεί σε όλους τους πολίτες της χώρας μας και του εξωτερικού, ως ένα λειτουργικό μνημείο με μεγάλη αισθητική, πολιτιστική, τεχνική και ευρύτερα οικονομική υπεραξία.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος ανάρτησης της απόφασης:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%9F%CE%A84653%CE%A04-%CE%A8%CE%A8%CE%A4

Λαύριο 4 Μαρτίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Αρέσει σε %d bloggers: