Ο δήμος Σαρωνικού τοποθετεί ράμπες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης λουομένων στη θάλασσα

Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Σαρωνικού υπό την εποπτεία του αντιδημάρχου Διεύθυνσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων, Βασίλειου Μπούτση, εγκαθιστούν

Περισσότερα

Εκδικάζεται από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου το αίτημα προσωρινής διαταγής απαγόρευσης εγκατάστασης αιολικού σταθμού στο Πάνειο όρος

Μετά τις απορριπτικές αποφάσεις των δικαστηρίων στις προσφυγές των δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Κοινής και

Περισσότερα