Τέλειωσα το Λύκειο (και ίσως απέτυχα στις Πανελλήνιες) – Τι επιλογές έχω;

Η απάντηση που θα προσπαθήσω να σας δώσω σε αυτό το ερώτημα θα αφορά μόνο την δημόσια εκπαίδευση και όχι την ιδιωτική και έχει επίσης ως αφορμή την καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά την επιλογή εγγραφής σε ένα ΕΠΑΛ (μια και για αυτήν δεν γίνεται καμία μνεία σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης).

Έχουμε λοιπόν δύο περιπτώσεις:

Α) Απόφοιτος ΓΕΛ (Γενικού Λυκείου)

Β) Απόφοιτος ΕΠΑΛ (Επαγγελματικού Λυκείου)

Ας εξετάσουμε λοιπόν την κάθε μία ξεχωριστά.

Α) Απόφοιτος ΓΕΛ (Γενικού Λυκείου)

Με το απολυτήριο που έχει αποκτήσει ο απόφοιτος μπορεί να αναζητήσει εργασία, αλλά δυστυχώς, επειδή το απολυτήριο αυτό πιστοποιεί μόνο γενικές γνώσεις και όχι εξειδικευμένες σε κάποιο τομέα, δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί κάποια που θα μπορούσε να απασχοληθεί και θα είχε καλές προοπτικές ανέλιξης. Στον σημερινό σύγχρονο εργασιακό χώρο (ελληνικό και διεθνές) η εξειδίκευση θεωρείται πια απαραίτητη.

Όσον αφορά την αναζήτηση απασχόλησης σε κάποιο δημόσιο τομέα, πάλι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, μια και η ανεργία στην χώρα μας είναι μεγάλη και είναι αρκετοί αυτοί που αναζητούν την «σιγουριά» του δημοσίου και γι’ αυτό προσπαθούν να έχουν αυξημένα προσόντα (ξένη γλώσσα, πτυχίο, μεταπτυχιακό, κλπ.) ώστε να συγκεντρώσουν αρκετά μόρια στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. Άρα και εδώ ο απόφοιτος του ΓΕΛ, με μόνο εφόδιο το απολυτήριό του, θα έχει λίγες πιθανότητες διεκδίκησης κάποιας θέσης στο δημόσιο τομέα.

Άρα, λοιπόν, καταλήγουμε στο τι δυνατότητες «ενίσχυσης» των προσόντων του έχει ένας απόφοιτος του ΓΕΛ, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω επιλογές:

 • Συμμετοχή για δεύτερη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις ώστε να επιτευχθεί η πρόσβαση σε Πανεπιστήμιο.

Αυτή η επιλογή έχει βέβαια το αρνητικό ότι θα πρέπει ο απόφοιτος να περιμένει ένα χρόνο για να ξαναδώσει εξετάσεις και θα πρέπει να φροντίσει να προετοιμαστεί πάλι για αυτές. Εάν μετά από ένα χρόνο πετύχει την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τότε όλα καλά και συνεχίζει τις σπουδές του, αν αποτύχει πάλι όμως; Τότε έχει χάσει ήδη άλλον ένα χρόνο και βρίσκεται πάλι στην ίδια κατάσταση!!

 • Εγγραφή σε ένα δημόσιο ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), σε αυτά μπορεί να εξειδικευτεί κάποιος σε ένα επαγγελματικό τομέα και στο τέλος των σπουδών του (2 έτη + 1 εξάμηνο μαθητείας για τον απόφοιτο ΓΕΛ, 1 έτος + 1 εξάμηνο μαθητείας για τον απόφοιτο ΕΠΑΛ) να πάρει μία Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ να αποκτήσει Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας, ως εξειδικευμένος πια σε κάποιο επαγγελματικό τομέα.

Βέβαια δυστυχώς τα ΙΕΚ στην επαρχία είναι ελάχιστα και είναι κυρίως συγκεντρωμένα σε μεγάλες πόλεις (για την Αττική τα περισσότερα είναι στην περιοχή της Αθήνας).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΕΚ πατήστε εδώ.

 • Εφόσον στην πόλη στην οποία διαμένει (ή σε κάποια πολύ κοντά σε αυτήν) υπάρχει ΕΠΑΛ (Επαγγελματικό λύκειο) μπορεί να γραφτεί στην Β΄ τάξη του, σε κάποιον από τους επαγγελματικούς τομείς που διαθέτει αυτό, και να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του τομέα (23 ώρες την εβδομάδα, χωρισμένες σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα). Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο στην Γ’ τάξη και αποφοιτώντας θα αποκτήσει ένα Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4. Με αυτό έχει δικαίωμα να γραφτεί στα ΙΕΚ ή να πάρει μέρος στον θεσμό της Μαθητείας (9 μήνες αμειβόμενη και εποπτευόμενη εργασία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, την οποία αναλαμβάνει να του την βρει το υπουργείο παιδείας) και στο τέλος αυτής θα πάρει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), επίσης, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ να αποκτήσει Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι και χωρίς την μαθητεία ή την εγγραφή του σε κάποιο ΙΕΚ, μπορεί, χρησιμοποιώντας το Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, να αναζητήσει εργασία (ως εξειδικευμένος και όχι ανειδίκευτος) στην ειδικότητα που αποφοίτησε και μετά από κάποια χρόνια εργασίας ως βοηθός (2 έτη συνήθως), να έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και να λάβει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ώστε να αναλαμβάνει εργασίες (ή να αναζητεί εργασία σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα), ως ανεξάρτητος εξειδικευμένος επαγγελματίας!!

Επίσης έχει την δυνατότητα να ξαναδώσει πάλι πανελλαδικές (με το τέλος της Β’ τάξης) ως απόφοιτος ΓΕΛ (άρα αξιοποιεί και τον χρόνο του) ή να δώσει πανελλαδικές μετά το τέλος της Γ’ τάξης ως απόφοιτος ΕΠΑΛ (όπου οι εξετάσεις είναι ανεξάρτητες από του ΓΕΛ , με διαφορετικά μαθήματα και διαφορετικά μόρια).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΕΠΑΛ πατήστε εδώ

Β) Απόφοιτος ΕΠΑΛ (Επαγγελματικού Λυκείου)

Ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη τελευταία επιλογή.

Ας κάνουμε τέλος και μια άθροιση χρόνων φοίτησης για τους απόφοιτους του ΓΕΛ, όσον αφορά την επιλογή τους μεταξύ ΙΕΚ και ΕΠΑΛ.

 • ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης):
  2 έτη + 6 μήνες μαθητείας
  για την απόκτηση Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ να αποκτήσει Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5.
 • ΕΠΑΛ (Επαγγελματικού Λύκειο):
  2 έτη + 9 μήνες μαθητείας
  για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας επιπέδου 4 (μετά τα 2 έτη) και Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) (μετά το τέλος της μαθητείας). Κατόπιν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για να αποκτήσει Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5. Επίσης μην ξεχνάτε τις άλλες δυνατότητες που αναφέρθηκαν και έχει ο απόφοιτος για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Βέβαια οι ειδικότητες που έχουν τα ΙΕΚ δεν είναι ίδιες με αυτές που έχουν τα ΕΠΑΛ αλλά αρκετές από αυτές είναι συναφείς.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε λοιπόν ότι μια καλή επιλογή για ένα απόφοιτο ΓΕΛ θα ήταν (και εφόσον δεν υπάρχει στην πόλη του ή κοντά σε αυτήν κάποιο ΙΕΚ, αλλά υπάρχει ΕΠΑΛ) να γραφτεί σε ένα ΕΠΑΛ, γιατί αθροιστικά είδαμε ότι, με διαφορά 3 μηνών (στους οποίους όμως αμείβεται ο απόφοιτος γιατί είναι μήνες μαθητείας), του δίνονται αρκετά εφόδια και επιλογές για την εύρεση εργασίας καθώς και για την συνέχιση των σπουδών του. Όσον αφορά για την εγγραφή σε αυτά, η Β΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής έχει ξεκινήσει (από την Τετάρτη 01-09-2021 και ώρα 12:00 έως και τη Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 23:59), μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στο κοντινότερο ΕΠΑΛ της περιοχής σας.

Μιχάλης Βούρδαλος
Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρέσει σε %d bloggers: