Παράταση της θητείας των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την παράταση της θητείας των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων στο Δήμο Λαυρεωτικής με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 810/2020 (αριθμ. πρωτ. 15277/31.08.2020) Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, έως την 6η Νοεμβρίου 2021.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 810/2020 (αριθμ. πρωτ. 15277/31.08.2020) Απόφαση Δημάρχου.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
     ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρέσει σε %d bloggers: