Προσλήψεις στο Δήμο Λαυρεωτικής

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο έως και εννέα µήνες.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_9ΟΣ8ΟΚΚΟ

docΑΙΤΗΣΗ

Αρέσει σε %d bloggers: