Δήμος Λαυρεωτικής: Ανακοίνωση σχετικά με ενστάσεις κτηματολογίου

Σε συνέχεια ανακοίνωσης που απεστάλη από το Γραφείο Κτηματογράφησης σας ενημερώνουμε ότι, ορίστηκαν οι παρακάτω ημερομηνίες εκδίκασης, 29 και 30 Νοεμβρίου 2021, των ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. Τα πινάκια έχουν τοιχοκολληθεί στα Δημαρχεία Κερατέας και Λαυρίου και στην Κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι ενστάσεις θα εξετασθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το φάκελο της υπόθεσης ή επιπρόσθετα στοιχεία που τυχόν επιθυμείτε να τεθούν υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης που σας αφορά, παρακαλείσθε να τα αποστέλλετε το αργότερο προ τριών (3) ημερών από την ορισθείσα συνεδρίαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropes.kt12@gmail.com

Σε αντίθετη περίπτωση ο φάκελός σας δεν θα λαμβάνεται υπ’όψιν από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναγράψετε τον αριθμό πίνακα ενστάσεων που αφορούν τα στοιχεία, καθώς επίσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασής σας, τα οποία θα βρείτε στα έγγραφα που τοιχοκολλούνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους από την αρμόδια Eπιτροπή.

Αρέσει σε %d bloggers: