Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΛιμάνιΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Το 2021 ήταν ένα έτος ρεκόρ ανάπτυξης και θετικών αποτελεσμάτων για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του ΟΛΛ ΑΕ για το 2021 προέβλεπε δημοσιονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα) 741.600 €. Το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 1.226.960 € , ήτοι 65,4 % πάνω από τον στόχο.

Η επίδοση αυτή επετεύχθη παρά το γεγονός ότι ο ΟΛΛ ΑΕ στερήθηκε σημαντικών εσόδων από ενοίκια λόγω της εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η διαμόρφωση του αποτελέσματος οφείλεται στη σημαντική αύξηση των εσόδων (+ 14,7 % έναντι του προϋπολογισμού και + 15,4 % έναντι του 2020).

Παράλληλα, βελτιώθηκε σημαντικά η ρευστότητα του ΟΛΛ ΑΕ διασφαλίζοντας την είσπραξη του συνόλου των ανακτούμενων οφειλών προηγούμενων ετών και μηδενίζοντας τις επισφάλειες για τις χρήσεις του 2020 και 2021.

Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος της λιμενολεκάνης, ο Λιμένας Λαυρίου εξυπηρετεί πλήθος δραστηριοτήτων, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΛΛ ΑΕ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.          ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 23,9
2.          ΣΚΑΦΗ ΑΝΨΥΧΗΣ 17,7
3.          ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 15,1
4.          ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 11,4
5.          ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 10,3
6.          HOMEPORTING ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 9,6
7.          ΕΝΟΙΚΙΑ 7,8
8.          ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 2,7
9.          ΔΙΑΦΟΡΑ – ΛΑΝΤΖΕΣ Κ.ΛΠ 1,5

Η ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων διευκολύνεται από τη στρατηγική γεωγραφική θέση του λιμένος και πιο συγκεκριμένα:

  • Τη γειτνίαση με το Διεθνές Αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
  • Την εύκολη πρόσβαση στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο
  • Την ύπαρξη αγκυροβολίου για την ποντοπόρο ναυτιλία.
  • Τη μικρή απόσταση από το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ΟΛΛ ΑΕ για το 2021 ήταν η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, με πρωτεύοντα στόχο την αγορά της Κρουαζιέρας.

Παρά τα προβλήματα λόγω της πανδημίας, το λιμάνι του Λαυρίου προσέλκυσε τον μέγιστο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που μπορούσε να φιλοξενήσει για ελλιμενισμό και home porting, ενώ διαμορφώθηκε ο υπάρχων Επιβατικός Σταθμός σε ένα σύγχρονο terminal.

Το 2021 εφαρμόστηκε πλήρως και με απόλυτη επιτυχία ο Κώδικας ISPS σε τρεις Ζώνες του λιμένος, ενώ βελτιώθηκαν υποδομές για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας, των σκαφών αναψυχής (στη στεριά και στη θάλασσα) και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες μελέτες για τη νομιμοποίηση ακινήτων στη Χερσαία Ζώνη, την κατάθεση φακέλου νέου κτιρίου στη θέση του πρώην καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΡΑΛΛΙ» και την τοποθέτηση νέων πλωτών προβλητών στον Τομέα Τουριστικών Σκαφών.

Για τον Τομέα Τουριστικών Σκαφών έχουν γνωμοδοτήσει θετικά όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες και τον Οκτώβριο του 2021 εκδόθηκε η ομόφωνη απόφαση της ΕΣΑΛ για την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ.  Η Διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ σε συνεργασία με τον Μέτοχο της εταιρίας (ΤΑΙΠΕΔ) και το ΥΝΑΝΠ, θα συνεργαστούν για τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Η Διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ βασιζόμενη στην πρόοδο που επετεύχθη την περίοδο 2020 – 2021, βλέπει με ιδιαίτερη αισιοδοξία το 2022.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Κρουαζιέρα θα έχει μία πολύ καλύτερη σεζόν μετά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ ήδη έχει αναγγελθεί η έναρξη ενός νέου καθημερινού δρομολογίου προς Δυτικές Κυκλάδες. Καλύτερη αναμένεται και η κίνηση στον Τομέα Τουριστικών Σκαφών, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει μία σημαντικά ικανότερη κίνηση (σε σχέση με το 2021) στον Εμπορικό Τομέα.

Ο Εμπορικός Τομέας θα διευκολυνθεί και από την απελευθέρωση μιας προβλήτας, την οποία καταλάμβανε τα τρία τελευταία χρόνια κατασχεθέν φορτηγό πλοίο, το οποίο θα έχει απομακρυνθεί εντός του Φεβρουαρίου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δυναμική ανάπτυξη του Λιμένος Λαυρίου, πέραν των προφανών οφελημάτων για την ίδια την εταιρία, τον μέτοχό της (και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο), συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού, αλλά πρωτίστως λειτουργεί ως πυλώνας ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.

Υπολογίζεται ότι με την υλοποίηση των σχεδίων της Διοίκησης, όπως προαναφέρθηκαν, θα δημιουργηθεί πρόσθετος τζίρος της τάξης των 30 εκ. ευρώ στην τοπική οικονομία και θα προστεθούν περισσότερες από διακόσιες νέες θέσεις απασχόλησης.

Τέλος, η Διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ οφείλει να ευχαριστήσει την ηγεσία του ΥΝΑΝΠ και τη ΓΓΛΛΠΝΕ για τη στήριξή τους, καθώς και τον Δήμο Λαυρεωτικής, το Κ. Λιμεναρχείο Λαυρίου, το Τελωνείο Λαυρίου, τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΛΛ ΑΕ και όλους τους χρήστες του λιμένος (πλοιάρχους, πλοιοκτήτες, πράκτορες, Σωματείο Λιμενεργατών, καβοδέτες, πλοηγούς κ.λπ) για την άψογη συνεργασία.

Ιδιαίτερα όμως οφείλει να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους στον ΟΛΛ ΑΕ, οι οποίοι, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, τον πρόσθετο φόρτο εργασίας λόγω των νέων δραστηριοτήτων και την υποστελέχωση της εταιρίας, εργάζονται με αφοσίωση και επαγγελματισμό για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένος.