Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
ΕΜΕΛΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση της ΕΜΕΛ για το ιδιοκτησιακό θέμα του Κυπριανού Λαυρίου

Αγαπητοί φίλοι, ιδιοκτήτες ακινήτων στον παλαιό και νέο Κυπριανό, Κυπριανιώτες και Κυπριανιώτισσες,

μετά την παρέμβαση με την Εξώδικη Διαμαρτυρία και Πρόσκλησή μας (ημερομηνία 20/12/2021) και την συνημμένη Ιστορική Έκθεση προς τον Υπουργό των Οικονομικών και την Προϊσταμένη της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών-Ανατολικής Αττικής (Τμήμα Α΄) του Υπουργείου των Οικονομικών με έγγραφό της (Αριθμ. Πρωτ. 1846 ΑΠΑ 2022/19-1-2022) μεταξύ άλλων αποδεκτών και προς την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με βάση τα στοιχεία που παραθέσαμε, τα  οποία έλεγξε και εκείνη, αναγνώρισε το προηγούμενο λάθος της και αποδέχθηκε την ισχύ των συμβολαίων 20.976/20-8-1874  και 23.294/30-4-1876μεταξύ της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της πρώτης και αποφαίνεται ότι «…η Υπηρεσία μας συντάσσει υπομνήματα τα οποία θα αποστέλει στις επιτροπές του κτηματολογίου όταν ορισθεί η συζήτηση των εκάστοτε ενστάσεων, ώστε για τις περιπτώσεις των ακινήτων που το Δημόσιο έχει απωλέσει την κυριότητα δηλώνει εγγράφως ότι δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα.».
Δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν αμφισβητεί πλέον την ιδιοκτησία των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από τους κατοίκους του Κυπριανού με συμβόλαια αγοράς από την ιδιοκτήτρια Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου με βάση το συγκεκριμένο παραχωρητήριο συμβόλαιο προς αυτήν, το 23.294/30-4-1876, που αφορά στην έκταση των 242.127τ.μ.

Στο ίδιο έγγραφο η Κτηματική Υπηρεσία αναφέρει ότι «Το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί όμως να προβάλει δικαιώματα για τα ακίνητα που εμπίπτουν εντός της έκτασης των 33.000 τ.μ. [33 στρεμμάτων], που είναι το υπόλοιπο της έκτασης των 242.127 τ.μ. μετά την αναγνώριση της κυριότητας της ΓΕΜΛ Α.Ε. επί των 209.127 τ.μ. [που είναι τμήμα του ΑΒΚ 1028] και αποτελεί αντικείμενο του αρ. 10857/30-3-1981 συμβιβαστικού συμβολαίου του συμβ/φου Σωτ. Δραγωνέα μεταξύ της ΓΕΜΛ και του Ελληνικού Δημοσίου…Επισημαίνουμε ότι η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου στην έκταση των 33.000 τ.μ. είχε ήδη αναγνωρισθεί με την αρ. 7916/1981 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.» στην οποία έκταση των 33.000 τ.μ., ευρισκομένη προς την παραλία (περιοχή τέλματα) καταφανέστατα ουδέν από τα  οικήματα του Κυπριανού εντάσσεται μέσα σ’ αυτήν σύμφωνα με τον χάρτη κτηματογράφησης δημοσίων ακινήτων ΚΕΔ 9-1983, κλίμακα 1:250. Κατά συνέπεια, σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες συμβούλους σας, σας προτρέπουμε να πράξετε τα δέοντα.

Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι πολύτιμος αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή ήταν ο  Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ο οποίος, αμισθί, με την ιστορική έκθεσή του -η οποία αξιοποιήθηκε και προσαρτήθηκε στην ως άνω Εξώδικη Διαμαρτυρία μαςαπέδειξε και ιστορικά το δίκαιο και το νόμιμο της απόκτησης των ιδιοκτησιών μας από την Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, με παράθεση επισήμων εγγράφων. Πολύτιμη επίσης ήταν η συμβολή της ομάδας εργασίας αποτελουμένη από τον  Τάσο Βλάδο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, τον Κώστα Γ. Μάνθο, Αρχιτέκτονα Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. και τον Τηλέμαχο Γ. Κωλέτση, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,  μέλος του Δ.Σ. κι Έφορο του ΟΜΛ. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής για την αποτελεσματική του συμπαράσταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

%d