Προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου που εδρεύει στο Νομό Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 2/3/2022 έως και Παρασκευή 11/3/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.ΕΣΟΧ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες Υπαλλήλους του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου: ΣΑΡΑΚΗ Βαρβάρα: b.saraki@dei.gr, ΝΙΝΟΥ Μαρία: m.ninou@dei.gr ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ,Τ.Κ.19500 υπόψη κας Σαράκη Βαρβάρας ή Νίνου Μαρίας(τηλέφωνα επικοινωνίας : 22920 –64132 & 22920 -64256).

https://www.newsbomb.gr

Αρέσει σε %d bloggers: