Εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Λαυρίου

Οι εγγραφές στο σχολείο μας ξεκίνησαν. Σε μία περίοδο έντονης εργασιακής ανασφάλειας η απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου, αλλά και Λυκείου αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για εύρεση αξιοπρεπούς εργασίας.

Στα Εσπερινά σχολεία μπορούν να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και εργαζόμενοι ανήλικοι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη).  Εάν πρόκειται για απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση,  απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει τα ανωτέρω.
  2. Αν ο μαθητής είναι ενήλικας, απλή αίτησή του.
  3. Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γεννήσεως,
  4. Τίτλος σπουδών.

Οι εγγραφές των μαθητών του Γυμνασίου για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Οι εγγραφές για το Λύκειο γίνονται ηλεκτρονικά (επιλογή Εσπερινό Λύκειο) σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το ΥΠΑΙΘ.

Σας περιμένουμε!

Για κάθε πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 2292060398 ή περάστε να μας γνωρίσετε από κοντά. Η διεύθυνσή μας είναι: Ανδρέα Κορδέλλα 2 στο Λαύριο. (Συστεγαζόμαστε με το 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου). Περισσότερες πληροφορίες για τη δράσεις του σχολείου μας: http://gym-esp-lavriou.att.sch.gr/

Αρέσει σε %d bloggers: