Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο έως και εννέα (9) µήνες.
Η ατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 991ΖΟΚΚΟ-5ΑΖ

docΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΔΕ

Αρέσει σε %d bloggers: