Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και οκτώ (8)

Περισσότερα