Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
ΚερατέαΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας: Ανακοίνωση για Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και τις καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενες υπηρεσίες καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρ. 93 του Ν.4915/2022 & του αρ. 40 του Ν.4936/2022 και στις περιοχές που εμπίπτουν εντός της 1151/1872 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών.(Εφαρμόζονται οι προηγούμενες ευνοϊκές διατάξεις σε όλη τη Ελλάδα εκτός της περιοχής μας!!!)

Με το άρθρο 93 του Ν.4915/2022 αντικαταστάθηκε το αρ. 67 του ν.998/1979 και ορίστηκε ότι «το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου» (βλ. συνημμένο ΦΕΚ_63Α_2022_Άρθρο 93_Δασωθέντες Αγροί.pdf)

Με το αρ. 40 του Ν.4936/2022, «Ειδικότερες ρυθμίσεις κτηματογράφησης και Εθνικού Κτηματολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν.998/1979»,  όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται η εφαρμογή και υλοποίηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ρύθμισης για τους δασωθέντες αγρούς με την οποία επιλύεται το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριότητας των αγρών αυτών από το Δημόσιο.

 Με την εν λόγω ρύθμιση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωθέντων αγρών (ΑΔ) αποκαθίσταται, υπέρ των ιδιωτών κυρίων αυτών, εφόσον το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, με τρόπο άμεσο και με διαδικασίες μη χρονοβόρες ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου  (βλ. συνημμένο ΦΕΚ_105_Α_2022_Άρθρο 40_Δασωθέντες Αγροί.pdf).

Ο Συνεταιρισμός στο εν λόγω πλαίσιο θα τηρεί ενήμερα τα μέλη του για κάθε εξέλιξη και τα προτρέπει όπως προβούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή αντιρρήσεων (συστήνεται για αγροτεμάχια μέσω δασολόγων) έως την καταλυτική ημερομηνία της  7 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία λήξης υποβολής αντιρρήσεων η οποία έχει καθορισθεί για την περιοχή μας.

Για χρονικές λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε το link https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx

Εκ μέρους του ΔΣ  του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Αθανασίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

 

Αρέσει σε %d bloggers: