Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΕΗ: «Πράσινο» από το ΥΠΕΝ για την «επόμενη μέρα» του ΑΗΣ Λαυρίου

Το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ εξασφάλισαν οι μελέτες της ΔΕΗ για την αποκατάσταση των χώρων όπου είναι εγκατεστημένες οι αποσυρμένες μονάδες των ΑΗΣ Λαυρίου και Αμυνταίου-Φιλώτα.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά διαδικασίες, οι χώροι αυτοί θα μπορέσουν να αποδοθούν προς άλλη βιομηχανική χρήση.

Έτσι με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ ανοίγει ουσιαστικά το κεφάλαιο της «επόμενης μέρας» για τα συγκεκριμένα ακίνητα και τη μελλοντική αξιοποίησή τους.

Ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Η μελέτη αποκατάστασης για τον ΑΗΣ-Κερατέας-Λαυρίου αφορά τον χώρο εγκατάστασης των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, που είναι της τάξεως των 33 στρεμμάτων εντός του γηπέδου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. Εκεί λειτουργούσαν οι μονάδες Ι (150 MWe), ΙΙ (300 MWe) και ΙΙΙ (176,5 MWe).

Με βάση τη μελέτη προβλέπεται για τη Μονάδα Ι η κατεδάφιση των κτιρίων Μηχανοστασίου, Λεβητοστασίου, Παραγωγής Υδρογόνου, Αεροσυμπιεστών και Καπνοδόχου. Αντίστοιχα και για τη Μονάδα ΙΙ.
Για τη Μονάδα ΙΙΙ προβλέπεται η κατεδάφιση των κτιρίων Μηχανοστασίου, Λεβητοστασίου και δύο μεταλλικών Καπνοδόχων. Ακόμη, η κατεδάφιση βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων όπως του Χημείου, του Μετασχηματιστή Αντλιοστασίου κ.α.

Όσον αφορά τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ προβλέπεται η αποξήλωση του εξοπλισμού Μηχανοστασίων, Λεβητοστασίων, Αποθήκευσης και Διακίνησης Καυσίμων και λοιπών βοηθητικών υλών, Αντλιοστασίων και επεξεργασίας θαλασσινού νερού, Μετασχηματιστών, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, λειτουργίας και ελέγχου των εγκαταστάσεων.

Μεταξύ των πολλών και αυστηρών όρων για τη διενέργεια των εργασιών, ιδίως για την ασφαλή απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, η εγκριτική απόφαση προβλέπει ότι πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, εκτός των άλλων και για την παράλληλη απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με τη λειτουργία των Μονάδων IV,V και των λοιπών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, του ΑΔΜΗΕ, της ΔΕΣΦΑ κλπ

https://www.newmoney.gr