Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
ΕΜΕΛΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής: Παραλαβή δωρεάς νεοανακαλυφθέντος ορυκτού

Σήμερα 11/4/2023 πραγματοποιήθηκε η παραλαβή της δωρεάς του νεο-ανακαλυφθέντος ορυκτού “Τζεφερισίτης” από τα μεταλλεία της Λαυρεωτικής.

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής θα ήθελε να ευχαριστήσει τους:

  • Δρ. Πέτρο Τζεφέρη, Μηχ. Μεταλλείων, Γενικό Διευθυντή Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Branko Rieck, Ορυκτολόγο και Ερευνητή, Πανεπιστήμιο Βιέννης,
  • κ. Ηρακλή Κατσάρο, Ερευνητή – Δημοτικό Υπάλληλο, Γεωπάρκο Λαυρεωτικής, Δήμος Λαυρεωτικής,

για την αποδοχή και υλοποίηση της σημαντικής αυτής δωρεάς στο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου. Θεωρούμε σημαντική την προσθήκη τέτοιων δειγμάτων στη Συλλογή του Μουσείου, σε συνέχεια των διαδικασιών εκπόνησης της προμελέτης του νέου διεθνούς εμβέλειας Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου στο κτηριακό συγκρότημα του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου. Το εν λόγω δείγμα θα κοσμήσει τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην ενότητα “Χαρακτηριστικά Ορυκτά της Λαυρεωτικής (Type Localities)”.

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής χαιρετίζει και ενθαρρύνει τέτοιου είδους δωρεές και επιστημονικές συνεργασίες που διασφαλίζουν την μοναδική γεωλογική κληρονομιά του τόπου μας για τις επόμενες γενιές.

Στην διαδικασία παρευρέθησαν οι δωρητές κ.κ. Π.Τζεφέρης, Β. Rieck και Η. Κατσάρος, από την ΕΜΕΛ ο γεν.γραμματέας του Δ.Σ. Κ. Μάνθος, το μέλος του Δ.Σ. Μ.Φίτρος και ο Αν. Έφορος του ΟΜΛ Μ.Βλάδος ενώ από τον Δήμο Λαυρεωτικής ο Δημ. Σύμβουλος κ. Α. Μώρογλου.

Λαύριο, 11 Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Φωτογραφία: Μπάμπης Κοσμίδης

 

%d