Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΠροσλήψειςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση νέων προσλήψεων από τον Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει νέες προσλήψεις και συγκεκριμένα: την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και οκτώ (8) μήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599-1986 ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ 1


Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων, ΠΕ-ΤΕ Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους έως και εννέα (9) μήνες για υπηρεσίες .

Δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΔΕ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ