Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΠροσλήψειςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λαυρεωτικής

Το ΝΠΔΔ “Θορικός” του Δήμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων της ειδικότητας ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να στελεχώσουν την υπηρεσία έως και οκτώ μήνες.

Απαραίτητη προυπόθεση συμμετοχής στην προκήρυξη είναι η κατοχή πτυχίου Φυσικής Αγωγής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να είναι από 18 έως 65 ετών.

Εργασία για καθηγητές γυμναστικής στο Λαύριο: Πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο ΤΚ 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2292027774,

Υπεύθυνη Υπάλληλος: κ. Κατσιγιάννη Αικατερίνη

 Ανακοίνωση με διαύγεια

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599-1986 ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

https://anatolika24.gr