Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΓεωπάρκοΛαυρεωτικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ένα νέο βήμα διεθνούς συνεργασίας για το Γεωπάρκο Λαυρεωτικής

Η επιστημονική υπεύθυνη του Γεωπάρκου Ευγενία Μωραίτη σε συνεννόηση με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωρραίνης, Νανσύ, Γαλλίας Alexandre Tarantola, συντονιστή του προγράμματος ERASMUS+ ARTeMIS, συζήτησαν την συμμετοχή του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής ως εταίρου σε νέο πρόγραμμα ΕRASMUS+ARTeMIS.

Αυτό το πρόγραμμα είναι κυρίως ένα διδακτικό πρόγραμμα έρευνας για εκπαιδευτικούς και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στην εξερευνητική γεωλογία των 6 ακαδημαϊκών εταίρων (Πανεπιστήμια Λωρραίνης, Eρλάνγκεν, Θεσσαλονίκης, Aθήνας, Βουδαπέστης και της Μπρατισλάβαs). Σε αυτό το πρόγραμμα οι φοιτητές διδάκονται πώς να εργάζονται κατά τη διάρκεια εργασιών εξερεύνησης πεδίου. ΄Ένα μέρος του προγράμματος ασχολείται επίσης με το άνοιγμα της γεωλογίας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

(1) Θεωρητικές διαλέξεις σχετικά με τις αρχές λειτουργίας των επιλεγμένων φασματοσκοπικών τεχνικών (XRF, LIBS, VNIR-SWIR και Raman) και εφαρμογές στη γεωχημική διασκόπηση.

(2) Πρακτικές ασκήσεις με φορητά φασματοσκοπικά εργαλεία (γεωχημικές και ορυκτοχημικές αναλύσεις) σε επιλεγμένα μεταλλοφόρα δείγματα.

(3) Επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων με ειδικά λογισμικά (PymCa, SpectraGryph, CrystalSleuth) και εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων.

Από 22-26 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθούν, από τους υπεύθυνους Καθηγητές των ακαδημαϊκών εταίρων συνοδεία φοιτητών από όλα τα πανεπιστήμια, στο Γεωπάρκο μας ορισμένες δραστηριότητες με τον επιτόπιο ορυκτολογικό και χημικό χαρακτηρισμό ορισμένων ορυκτών πετρωμάτων με φορητά φασματοσκοπικά όργανα (pXRF, pVNIR-SWIR, pRaman και pLIBS). Αυτά τα όργανα διατηρούν εξ ολοκλήρου τις προεξοχές και τα πετρώματα και επιτρέπουν ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι υψίστης σημασίας για την εξερευνητική γεωλογία αλλά και για τη διατήρηση αρχαιολογικών χώρων, της Λαυρεωτικής.

Να ευχαριστήσουμε το μέλος της επιστημονικής ομάδας του Γεωπάρκου Καθηγητή κ.Παναγιώτη Βουδούρη, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ως επιστημονικός υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α, για την στήριξη του στην επίτευξη του σπουδαίου αυτού βήματος του Γεωπάρκου μας.

📷 Photo: Από Ανακοίνωση «Συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος – ΕΚΠΑ, στο πρόγραμμα ERASMUS+ “ARTeMIS”.