Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΠροσλήψειςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στην Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν στην Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας κατά τις περιόδους λειτουργίας της, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Δήμο Λαυρεωτικής από σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου 2024,  για τις κάτωθι ειδικότητες:

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ
Συντονιστές 1 2
Επιμελητές 4 2
Ειδ. Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί 3 1
Ειδ. Συνεργάτες – Χειροτεχνίας 3 1
Φυσικής Αγωγής 3 1
Ομαδάρχες 14 1
Διαχειριστής 1 2
Βοηθ. Διαχειριστής 1 2
ΔΕ Αποθηκάριου 1 2
Ιατρός 1 1
Νοσηλευτής 1 1
Προσωπικό Εστίασης (Μάγειρας) 1 2
Προσωπικό Εστίασης (Βοηθ. Μάγειρα) 1 2
Προσωπικό Καθαριότητας 13 2
ΔΕ Τεχνικού 1 2
Ναυαγοσώστης 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 50

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους:

  1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: protokollo@lavrio.gr
  2. Αυτοπροσώπως στα Γραφεία Πρωτοκόλλου στα Δημαρχιακά Καταστήματα
    • Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001
    • Λαύριο, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 19500

Τα προσόντα πρόσληψης, κύρια και επικουρικά, ανά ειδικότητα προσωπικού είναι τα ακόλουθα:

Α) ΣΤΕΛΕΧΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(Όπως ορίζονται στο π.δ. 85/2022 Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Συντονιστής 1 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή Κλάδος

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΠΣΤΙΚΟΥ

Ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΠΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤ!ΚΟΥ όπως ορίζονται στο π.δ. με πρόσθετο προσόν την ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Δύο (2) μήνες
Επιμελητές

 

Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή Κλάδος

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚOΥ Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΠΣΤΙΚΟΥ όπως ορίζονται στο π.δ. με πρόσθετο προσόν την ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Δύο (2) μήνες
Ομαδάρχες 14 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή Κλάδος

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ όπως ορίζονται στο π.δ. με πρόσθετο προσόν την ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ένας (1) μήνας
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 Εκτός Προσοντολογίου. 

Προσόντα διορισμού πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής των συγκεκριμένων Τμημάτων / Ειδικοτήτων (Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων

Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΕΦΑ, Κοινωνικής και

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων, κ.α.) και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής των συγκεκριμένων Ειδικοτήτων. (Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΕΦΑ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων, κ.α.)

Ένας (1) μήνας
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 Εκτός Προσοντολογίου. 

Προσόντα διορισμού πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ή ισότιμος τίτλος. αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής των συγκεκριμένων Τμημάτων / Ειδικοτήτων (Παιδαγωγικών Τμη μάτων, Τμημάτων

Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΕΦΑ, Κοινωνικής και

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων, κ.α.) και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής των συγκεκριμένων Ειδικοτήτων. (Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΕΦΑ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων, κ.α.)

Ένας (1) μήνας
Φυσικής Αγωγής 3 Κλάδος ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ειδικότητα 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022.

Ένας (1) μήνας

Β) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(Όπως ορίζονται στο π.δ. 85/2022 Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Διαχειριστής 1 Κλάδος ΓΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΥ.-ΛOΓΙΣΤΙΚOΥ Ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο πδ. 85/2022.

 

Δύο (2) μήνες
Βοηθός διαχειριστή 1 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή

Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022

Δύο (2) μήνες
ΔΕ Αποθηκάριος 1 Κλάδος ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ Ειδικότητα ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022. Δύο (2) μήνες
Ιατρός 1 Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (όλες οι ειδικότητες) σύμφωνα με τα προσόντα διορισμού στο π.δ. 85/2022. Ένας (1) μήνας
Νοσηλευτής 1 Κλάδος ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ειδικότητα ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Ειδικότητα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ

Ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022

Ένας (1) μήνας
Μάγειρας 1 Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022 και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ με τα- προσόντα διορισμού που προβλέπει το Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022.

Δύο (2) μήνες
Βοηθός μαγείρου 1 Κλάδος ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΆΣΗΣ 

Ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022 και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα

Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022.

Δύο (2) μήνες
Προσωπικό Καθαριότητας 13
  1. Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  1. Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ με τα προσόντα διορισμού που προβλέπει το ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022.

Δύο (2) μήνες
ΔΕ Τεχνικού 1 Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

Ειδικότητες ΔΕ  Ηλεκτροτεχνιτών, Ελαιοχρωματιστών, Μηχανολόγων, Ξυλουργών, Υδραυλικών, Ψυκτικών με τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από το Ισχύον Προσοντολόγιο π.δ. 85/2022.

Δύο (2) μήνες
Ναυαγοσώστης 1 Κλάδος Ναυαγοσωστών 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή

ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Η απαιτούμενη άδεια (εφόσον πρόκειται για ναυαγοσώστη ακτής) ή το απαιτούμενο

πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό (εφόσον πρόκειται για ναυαγοσώστη πισίνας).

Και ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα :

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής

εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Η απαιτούμενη άδεια (εφόσον πρόκειται για ναυαγοσώστη ακτής) ή το απαιτούμενο πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό (εφόσον πρόκειται για ναυαγοσώστη πισίνας).

Ένας (1) μήνας

Εν ελλείψει υποψηφίων με τα κύρια προσόντα του ΠΔ 85/2022 δύναται να ληφθούν υπόψη αιτήσεις υποψηφίων με τα κάτωθι επικουρικά προσόντα:

Επιμελητές : Γίνονται δεκτοί φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση γνώσης χειρισμού Η/Υ ή βεβαίωση εμπειρίας στη χρήση χειρισμού Η/Υ.

Ομαδάρχες : Γίνονται δεκτοί φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν ελλείψει αποφοίτηση από Α΄ τάξη Λυκείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση γνώσης χειρισμού Η/Υ ή βεβαίωση εμπειρίας στη χρήση χειρισμού Η/Υ.

Ιατρός : Γίνεται δεκτός και χωρίς να έχει λάβει τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

Νοσηλευτής/τρια : Γίνονται δεκτοί και φοιτητές Νοσηλευτικής.

Φυσικής Αγωγής : Γίνονται δεκτοί και φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας καθώς και προπονητές και  αθλητές με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δύο ετών.

Ειδικοί Συνεργάτες Ψυχαγωγοί και Χειροτέχνες : Γίνονται δεκτοί φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πρόσθετο προσόν ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Διαχειριστής και βοηθός διαχειριστή : Γίνονται δεκτοί φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση γνώσης χειρισμού Η/Υ ή βεβαίωση εμπειρίας στη χρήση χειρισμού Η/Υ.

Βοηθός μάγειρα : Γίνεται δεκτή και εμπειρία στο αντικείμενο άνω των έξι (6) μηνών.

Τεχνικού : Γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δύο ετών.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αφήστε μας το σχόλιο σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.