Θέσεις εργασίας για εργάτες στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Θέσεις εργασίας για εργάτες γενικών καθηκόντων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει πεντάμηνη σύμβαση εργασίας.

Περισσότερα

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για

Περισσότερα

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου

Περισσότερα

Πρόσληψη στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

 Ο ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός (1) έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) ανειδίκευτου εργάτη,

Περισσότερα

ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

Ο ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων

Περισσότερα

Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και οκτώ (8)

Περισσότερα

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του

Περισσότερα

24 Προσλήψεις στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Για την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για το 2022

Περισσότερα

Προσλήψεις στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε προσλήψεις 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 4

Περισσότερα

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής: Ανακοίνωση Προσλήψεων

Για την πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων εποχικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2022 και

Περισσότερα

Προσλήψεις 2 ατόμων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενόψει των κατεπειγουσών

Περισσότερα